جواد اکبری: 

– رتبه اول مترجمان رسمی دادگستری
– دارای دانشنامه مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

گواهینامه های حرفه ای در زبان انگلیسی:

– فوریه ۱۹۷۲: اخذ گواهینامه Lower Cambridge Certificate
– فوریه ۱۹۷۵: اخذ گواهینامه Cambridge Proficiency Certificate
– فوریه ۱۹۹۵: اخذ مدرک Michigan Test با نمره ٪۹۵

تجربه های حرفه ای:

– ۳۰ سال تجربه در ترجمه رسمی متون حقوقی، ثبتی، تجاری، تحصیلی، علمی و صنعتی برای متقاضیان ویزای مهاجرت و غیرمهاجرتی و تحصیلی به کشورهای انگلیسی زبان از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، نیوزیلند و کشورهای غیرانگلیسی زبان از جمله کشورهای حوزه شنگن
– ۲۰ سال تجربه مهاجرت و اعزام نیروی متخصص به کشور کانادا و استرالیا
– ۱۰ سال تجربه مهاجرت و اعزام سرمایه گذاران به استان کبک و فدرال کانادا
– نماینده رسمی‌ شرکت Sherbrooke Street Capital و شر کت Industrial Alliance در ارائه خدمات مهاجرت سرمایه‌گذاری استان کبک
۱۳۵۹ – ۱۳۵۷ مدیر آموزشی آکادمی زبانهای دنیا در تهران
۱۳۶۲ – ۱۳۶۱ مترجم دفاعیه های حقوقی دفتر خدمات حقوق بین الملل و دفتر بیانیه الجزایر در لاهه