دارالترجمه رسمی جواد اکبری در ۷ آبان ۱۳۶۵ در اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، ساختمان پوریا تاسیس شد و در۱۹ اسفند ۱۳۷۶ به اصفهان، خیابان نظرمیانی، مجتمع پانیذ (پانژه سابق) منتقل شد. این دارالترجمه همواره خدمات ترجمه رسمی را با کیفیت و هزینه مناسب برای مشتریان خود در سراسر ایران ارائه داده است.

ما معتقد هستیم یک ترجمه رسمی اصولی نقش مهمی در صدور ویزا دارد. هدف این دارالترجمه ارائه ترجمه رسمی در بالاترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن می باشد. با توجه به اینکه ما وکیل رسمی کانادا و انگلستان نیز هستیم و در اخذ ویزاهای مهاجرت، کار، تحصیلی، دیداری و توریستی سابقه درخشان داریم، می توانیم مناسب ترین کلمات و عبارات را در ترجمه رسمی برای مشتریان خود بکار بریم.

چرا توصیه می کنیم ما را انتخاب کنید

– ۳۰ سال فعالیت مستمر و درخشان در ارائه خدمات ترجمه رسمی

– آگاهی دادن به مشتری درباره شرایط ویزای مورد نظر

– مشاوره پیرامون ویزای مهاجرت، تحصیلی، کار، دیداری و توریستی

– تشخیص ضرورت ترجمه رسمی اسناد و مدارک بر اساس محتوای آن جهت اجتناب از انجام ترجمه های غیر ضروری

– تائید دارالترجمه ما توسط مشتریان موفق

 

دیدگاه ما

– دقت، کیفیت، سرعت در ترجمه رسمی

– ارزش گذاری برای وقت مشتریان و تحویل به موقع ترجمه اسناد و مدارک به آنها

– مشتری مداری و تکریم مشتری

– حفاظت از اسناد ومدارک مشتریان